Ik heb een klacht


Heeft u verbeterpunten of een signaal ten aanzien van onze zorg of voor uw vaste zorgverlener? Deel dit dan met ons. Wij vinden een goede relatie tussen u en uw zorgverlener erg belangrijk. Soms kan het voorkomen dat u zaken liever anders ziet of dat de zorg niet helemaal aan uw verwachtingen voldoet. Indien zich een situatie voordoet waarbij uw niet tevreden bent kunt u dit op verschillende manieren kenbaar maken:

1. Bespreek uw signaal met uw vaste zorgverlener en/ of met uw vaste aanspreekpunt; de vestigingscoördinator. Medewerkers van IJsselland Zorg werken vol gedrevenheid bij u thuis. Het kan voorkomen dat u andere zaken verwacht van uw vaste hulp. Door dit bespreekbaar te maken kunt u vaak samen een oplossing vinden. Lukt dit niet? Dagelijks staat de vestigingscoördinator voor u klaar om samen met u naar een passende oplossing te zoeken. Lukt het ondanks inspanningen van u, de zorgverlener en vestigingscoördinator niet om tot een passende oplossing te komen, dan kunt u uw signaal kenbaar maken via info@ijssellandzorg . Elk signaal wordt door ons binnen 6 weken adequaat behandeld en afgerond.

2. Uw verbeterpunt indienen bij het Klachtensecretariaat van IJsselland Zorg kan op de volgende manieren:
Per e-mail: info@gelderthuiszorg.nl

3. Klacht indienen bij De Geschillencommissie Zorg
Indien u - na alle ondernomen gezamenlijke acties en inspanningen- van mening bent dat uw signaal onvoldoende is opgelost, dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de Geschillencommissie Zorg. IJsselland Zorg is bij deze onafhankelijke commissie aangesloten. Voor meer informatie wijzen wij u graag op de website van de Geschillencommissie Zorg