Missie


"IJssellandzorg wil bijdragen aan de verlenging van de kwaliteit van leven. Hierin willen wij het gezicht zijn."

Bij IJssellandzorg zijn wij ervan overtuigd dat ieder mens het recht heeft om gezien en gehoord te worden. Wij kijken en luisteren om te begrijpen. We hebben aandacht voor de wensen, behoeften en eigen regie van ieder mens. We leveren alle soorten zorg en begeleiding die in een thuissituatie voorkomt.

Visie


IJssellandzorg is anders. Door anders te zijn en buiten kaders van de bestaande zorg- en welzijn structuren te durven kijken, zijn we innovatief. Een brug slaan tussen complementaire zorg en reguliere zorg. We verzorgen en begeleiden niet vanuit hokjes en vakjes, maar vanuit de totaliteit. En de totaliteit voor een kwalitatief leven is voor iedereen anders.