Organisatie


De organisatie kenmerkt zich – net als onze dienstverlening- door korte lijnen en open communicatie. IJsselland Zorg kent verschillende specialistische rollen waarbij de verantwoordelijke binnen kaders bijdraagt aan de kwaliteit van de dienstverlening. We zijn geen hiërarchische organisatie die stuurt op beheersbaarheid, maar een platte organisatie met sturing op eigen inbreng, professionaliteit, vertrouwen en initiatief. We zetten onze medewerkers centraal en investeren in de persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers.